Audyt przedzakupowy/ Due diligence na czym polega?

Audyt przedzakupowy dlaczego jest tak ważny?

Audyt przedzakupowy czy Due diligence to synonimy tyle, że w innych językach. W żargonie finansowym coraz częściej używany jest jednak zwrot Due diligence. Co właściwie on oznacza? Due diligence oznacza badanie zdolności partnerów do zachowania należytej staranności w ramach przewidywanej współpracy.,

Audyt przedzakupowy (Due diligence) jest wręcz obowiązkowy w przypadku kupna spółki  czy nieruchomości. Brak uzyskania szczegółowej informacji na temat kupowanej spółki rodzi bardzo dużo ryzyk, a ich skutki w przyszłości mogą być katastrofalne. Badanie due diligence pozwala na identyfikację nieprawidłowości istniejących w spółce, a w konsekwencji umożliwia usunięcie co najmniej kilku z nich. Zrozumienie ich istnienia pozwala prowadzić skuteczniejsze i bardziej świadome negocjacje, a także zaplanować działania spółki po zakupie tak aby zminimalizować ich skutki w przyszłości.

Rodzaje audytów przedzakupowych ze względu na zlecającego:

  • dla kupującego/inwestora
  • dla sprzedającego

Rodzaje due diligence z uwagi na przedmiot oceny:

  • finansowy
  • podatkowy
  • prawny
  • nieruchomościowy
audyt przedzakupowy

Kiedy kupujący powinien przeprowadzić due diligence?

Najczęściej to inwestor przeprowadza audyt przed transakcją, aby lepiej poznać jej otoczenie prawne, biznesowe oraz finansowe aspekty związane z prowadzeniem spółki oraz jego nabyciem.  Głównie po to aby poznać okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na zmianę ceny sprzedaży.

Audyt przedzakupowy – jak to wygląda w praktyce?

Aby przystąpić do audytu przedzakupowego strony zazwyczaj podpisują list intencyjny oraz umowę o zachowaniu poufności.  W kolejnym kroku wysyłana jest lista dokumentów, która potrzebna jest audytorom aby zbadać księgi rachunkowe sprzedającego. Po analizie otrzymanych danych, audytorzy zazwyczaj zadadzą dodatkowe pytania w celu zgłębienia tematów, które zidentyfikowali podczas badania. Zazwyczaj dokumenty są przesyłane do elektronicznie lub zgromadzone na serwerze z dostępem na określony czas.

Audyt przedzakupowy – Okres trwania badania

Badanie due diligence może trwać od tygodnia do nawet pół roku. Zależy to w głównej mierze od wielkości spółki oraz zakresu jej działalności. Na wydłużenie czasu może wpłynąć pozyskanie zewnętrznych ekspertów technicznyhch, jeżeli firma ma bardzo niszową specjalizację.

Jaki jest wynik due diligence?

W wyniku przeprowadzenia finansowego due diligence kupujący otrzymuje od audytorów raport, w którym opisane są wszystkie jego wnioski z przeprowadzonego audytu, a także wskazane są obszary podwyższonego ryzyka czy omówione istotne kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas transakcji zakupu.

Audyt przedzakupowy – Kogo wybrać do przeprowadzenia audytu ?

Analizę due diligence zleca się zewnętrznej firmie audytorskiej, która swoją niezależnością gwarantuje przejrzystość oraz bezstronność.

Proponujemy wybrać firmę – Biegłego Rewidenta, którego kwalifikacje są potwierdzeniem wiedzy oraz doświadczenia.

Polecamy IM Finance Sp.k. Sp.zo.o. – nasz Partner Biznesowy

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.imfinance.pl

Zobacz inne nasze wpisy:

Jak zrobić Cash Flow w excel?

Przekształcenie leasingu na leasing finansowy

Dodaj komentarz