POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.kalkulatorksiegowy.pl

 1. DEFINICJE
  • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  • Polityka – niniejszy dokument Polityki prywatności serwisu i plików cookies.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Zasoby – strony internetowe
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Zasobów.

       II. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Użytkowników danych osobowych jest:

 Im Finance Sp. zo.o. przy ul. Antoniego Solariego 4, 02-070 Warszawa, KRS 0000735567 REGON 380463560, NIP 7010826018 (dalej jako: Administrator) prowadząca serwis www.kalkulatorksiegowy.pl (dalej jako: Serwis)

     III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy poprzez:

 • Formularz subskrypcji Newsletterów

Dane przekazane w ramach formularza subskrypcji Newsletterów są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi zamówionego newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu całkowitej rezygnacji z subskrypcji.

 • Formularz zamówienia produktów i usług w Sklepie internetowym
 • Dane przekazane w ramach formularza zamówienia produktów i usług w Sklepie Internetowym są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego. W przypadku skutecznego zrealizowania zamówienia przez serwis, ww. dane będą przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
 • Formularze kontaktowe

Dane przekazane w ramach formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane podane w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania danych.

 • Korespondencję e-mail i tradycyjną

W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą przez okres 3 lat.

 • Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Usługodawcą drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Usługodawca może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Administrator zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników, a przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest przez Administratora jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób z ramienia Administratora. Administrator informuje, iż podanie przez Państwa danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczone przez Administratora i prowadzony przez niego Serwis – usługi.

IV.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następującym celu:

 1. zawierania i realizacji umów dotyczących usług i produktów dostępnych w Serwisie www.kalkulatorksiegowy.pl;
 2. świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych w Serwisie, w tym także w celu umożliwienia Użytkownikom składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie;
 3. realizacji i świadczenia usług marketingowych a w tym w przesyłania informacji dotyczących aktualnej oferty produktów i usług dostępnych w ofercie Administratora i jego Serwisu.
 4. badania opinii Użytkowników na temat usług świadczonych przez Administratora i jego Serwis.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. odrębną zgoda osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom, przetwarzającym te dane w naszym imieniu (jako Administratora) na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami, jak i wyłącznie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania przez Administratora i jego Serwis prawnie uzasadnionych celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) przechowywane przez Administrator będą nadto do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w Serwisie materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Administrator nie odpowiada za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

IX. POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej: www.kalkulatorksiegowy.pl Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Cookies.

 1. Serwis www.kalkulatorksiegowy.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

X. GOOGLE ANALYTICS

Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia Usługodawcy przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Zasobów. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Zasobów przez Użytkownika na podstawie identyfikatora.

Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Zasobów są udostępniane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Spółka Google będzie korzystała z tych informacji w celu:

 • oceny korzystania z Zasobów przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu,
 • analizy, aby lepiej poznać zachowanie i trendy online. Może następnie te dane wykorzystać do ulepszania produktów i usług Google,
 • analizy porównawczej Google Analytics udostępniając dane anonimowo do zbioru danych, aby włączyć funkcje analizy porównawczej i poznać trendy danych. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Dane będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.

DANE DEMOGRAFICZNE W GOOGLE ANALYTICS

Zasoby wykorzystują funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”. Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby korzystającej ze strony internetowej. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

WTYCZKA PRZEGLĄDARKI

Można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie w tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

SPRZECIW WOBEC GROMADZENIA DANYCH

Można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, blokujący pobieranie danych podczas przyszłych sesji: Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji w sprawie ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W związku z ciągłym rozwojem usług i produktów Usługodawcy oraz postępem technologicznym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki celem zachowania jej aktualności