Jak zrobić Cash Flow w excel?

Cash flow  czyli sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

O sprawozdaniu z  przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią, napisano już wiele artykułów czy opracowań. Szukasz wzór cash flow, a na pytanie jak zrobić cash flow  pojawia się mnóstwo odpowiedzi?

Postów teoretycznych jest dużo ale praktycznych podpowiedzi nadal brak …  Wydawałoby się, że wystarczy ich kilka przeczytać i zabrać się do pracy.  W rezultacie okazuje się, że ogólna wiedza to trochę za mało, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach.

Nie masz czasu na zgłębianie tajników wiedzy? My to zrobimy za Ciebie.

Zobacz naszą ofertę: Cash flow w 48H

kalkulatorksiegowy.pl jak zrobić cash flow

Co to jest cash flow?

Cash flow, czyli sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, to jeden z elementów sprawozdania finansowego, który powinien dać pogląd na poszczególne segmenty przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej.

Kto musi sporządzać sprawozdanie z  przepływów pieniężnych?

Przede wszystkim firmy, których sprawozdania finansowe muszą być badane przez Biegłego Rewidenta zgodnie z ustawą o rachunkowości ale nie tylko! Jednakże w  przypadku przynależności do grupy kapitałowej bardzo często Biegły Rewident badający skonsolidowane sprawozdanie, może poprosić o sporządzenie takiego sprawozdania.

Metody sporządzania sprawozdania z  przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych można sporządzić według dwóch metod pośredniej  lub  bezpośredniej.

Warto zauważyć, że różnią się one jedynie w sposobie wyliczania przepływów z działalności operacyjnej. Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej wylicza się już w taki sam sposób.

Metoda pośrednia wynika z rzeczywistych wpływów i wypływów jakie miały miejsce w spółce w danym roku. Polega na wyjściu od zysku netto i dokonaniu odpowiednich korekt. Ten sposób jest rzadko spotykany. Natomiast metoda bezpośrednia polega na wyliczeniu przepływów z działalności operacyjnej na podstawie pomniejszenia wpływów z działalności operacyjnej o wydatki operacyjne. 

Kto korzysta z cash flow?

Analiza przepływów pieniężnych przydaje się do oceny kondycji firmy. Wykorzystują ją m.in.:

 • banki w ten sposób weryfikują możliwości udzielenia danej firmie kredytu
 • potencjalni inwestorzy, którzy sprawdzają kondycję przedsiębiorstwa i to jakie przepływy może generować w przyszłości
 • klienci dla nich jest to istotna informacja czy warto podjąć współpracę czy nie

kalkulatorksiegowy.pl błędy w cash flow

Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy tworzeniu cash flow:

 • błędne przesunięcia z działalności operacyjnej – m.in przesuwanie odsetek oraz różnic kursowych od zobowiązań i należności handlowych do działalności finansowej
 • błędna identyfikacja wyłączeń z działalności operacyjnej – zdarza się,  że księgowi zapominają o wyłączeniu operacji, które mają charakter niepieniężny. Takimi przykładami są:
  • zmiana stanu zapasów na skutek otrzymania darowizny,
  • zużycia materiałów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
  • zmiany stanu należności i zobowiązań inwestycyjnych jak np. nieopłacone zakupy i sprzedaż środków trwałych
 • brak wyłączenia różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych
 • brak wyłączenia ze zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych ujętych drugostronnie na kontach aktywów lub zobowiązań, a w szczególności:
  • zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania,
  • wartości darowizn niepieniężnych otrzymanych w postaci składników aktywów trwałych
  • dotacji w roku ich otrzymania
 • nieprawidłowe określenie wydatków na nabycie środków trwałych

Czy wiesz, że prawie 30% e-sprawozdań zawierało błędy?

Reasumując, nie warto ryzykować, zostaw to nam!

Zobacz naszą ofertę!

Abyśmy mogli przygotować Cash Flow potrzebujemy otrzymać:

 1. Bilans (rok bieżący oraz rok poprzedni)
 2. Rachunek Zysków i Strat 
 3. Wypełniony formularz z dodatkowymi pytaniami

A my przygotujemy dla Ciebie plik  Cash Flow excel w wybranym przez Ciebie wariancie.
Zrobimy to w ciągu 48h lub w ciągu 5 dni od otrzymania danych.

 

Dodaj komentarz